inwentaryzacje architektoniczne
usługi geodezyjno-kartograficzne

Zakres usług

Firma STAGEO świadczy usługi w następujących dziedzinach:

  GEODEZJA
 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • sporządzanie map do celów projektowych,
 • wytyczenia obiektów budowlanych,
 • podziały oraz rozgraniczenia nieruchomości,
 • usługi z zakresu geodezji inżynieryjnej (obsługa budowy),
 • pomiary na terenach kolejowych.
  ARCHITEKTURA
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane budynków mieszkalnych,
 • inwentaryzacje architektoniczne obiektów zabytkowych, (WIĘCEJ)
 • podziały nieruchomości budynkowych,
 • wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych.
  INNE
 • skanowanie laserowe obiektów przemysłowych, placów budowy (WIĘCEJ)
 • obsługa geodezyjna zawodów lekkoatletycznych (WIĘCEJ)
skanowanie laserowe 3d
 1. Geodezyjna obsługa budowy galerii VIVO w Stalowej Woli wiecej ››
 2. Kopleksowa obsługa geodezyjna budowy sieci teletechnicznych... wiecej ››
 3. Obsługa geodezyjna budowy ponad 50km dróg gminnych. wiecej ››

Obsługa strony: ENITEO.PL