inwentaryzacje architektoniczne
usługi geodezyjno-kartograficzne

Realizowane projekty

Data: 2010-10-31
Inwentaryzacja architektoniczna kamienicy przy ul. Wiślnej w Krakowie.

Przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej miało na celu wyznaczenie powierzchni użytkowych poszczególnych lokali na jednej z kondygnacji kamienicy. Ze względu na wymaganą przez zamawiającego wysoką dokładność niezbędne było założenie osnowy geodezyjnej na całym inwentaryzowanym obiekcie. Pomiar poszczególnych pomieszczeń wykonywany był z punktów osnowy.

Najstarsza cześć kamienicy powstała w XIV w, natomiast najmłodsza w połowie XIX w. Z tego powodu poszczególne części obiektu znacznie różniły się od siebie. Trudności w wykonaniu inwentaryzacji wynikały ze znacznej powierzchni obiektu, dużej ilości małych i wąskich pomieszczeń oraz bardzo skomplikowanego układu lokali. Ze względu na wiek kamienicy większość ścian nie zachowywała względem siebie kątów prostych. W zależności od okresu w którym dana część obiektu została zbudowana zmieniały się również grubości murów.


pokaż wszystkie realizacje ››

skanowanie laserowe 3d
  1. Geodezyjna obsługa budowy galerii VIVO w Stalowej Woli wiecej ››
  2. Kopleksowa obsługa geodezyjna budowy sieci teletechnicznych... wiecej ››
  3. Obsługa geodezyjna budowy ponad 50km dróg gminnych. wiecej ››

Obsługa strony: ENITEO.PL